İŞ KAZASI VE
İŞ MAĞDURLARI DERNEĞİ

İŞ KAZASI VE İŞ MAĞDURLARI DERNEĞİMAAŞ ALAMAYIP İŞ AKDİNİ FESHETMEK İSTEYEN İŞÇİNİN İHTAR ÖRNEĞİ
Yazar       : Av. Suat YURDSEVEN
Kategori  : İşçi Hakları Makaleleri
Tarih :31 Ağustos 2012

İHBARNAME VE İHTARNAME

KEŞİDE EDEN (İŞÇİ) :

ADRESİ :

MUHATAP (İŞVEREN) :

ADRESİ :

KONU : 4857 Sayılı Kanunun 24/2-e bendi gereğince iş akdinin feshi ve bu fesih neticesinde iş sözleşmesinden kaynaklanan haklarımın tarafıma ödenmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR :

…/…../……. Tarihinden itibaren maaşımı ve satış neticesinde hakkettiğim primleri alamamaktayım. 4857 Sayılı kanunun 24/2-e maddesi gereğince, maaş ve hakkettiğim primlerimi ödemeyen işverenin, iyiniyet ve ahlak kurallarına aykırı davranmasından ötürü iş akdimi feshediyorum.

İş akdimin feshi sonucu doğmuş olan kıdem tazminatı alacağımı , maaş ve prim alacağımı, yıllık izin ücreti alacağımı, bayram tatili, genel tatil ve hafta tatili ücreti alacağımı, fazla mesai ücreti alacağımı ,sosyal haklardan kaynaklanan (yol, yemek ve asgari geçim indirimi) alacağımı 3 gün içinde tarafıma ödemenizi, aksi halde ise alacaklarımın tahsili için yasal yollara başvuracağımı, mahkeme masrafları ve vekalet ücretinin tarafınıza yükleneceğini ihtar ederim.

Keşideci (İşçi)

Sayın Noter ;

Üç nüshadan ibaret iş bu ihbarnamenin bir nüshasının muhataplara APS tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, tebliğ şerhine havi bir nüshasının tarafımıza iadesini talep ederim.Saygılarımla


Site'de Bulunan Tüm İçeriğin
Telif Hakkı Derneğimize aittir.
İzinsiz Kopyalanamaz !